ŚLUB CYWILNY W PLENERZE

– przygotowanie listy dokumentów niezbędnych do zawarcia ślubu cywilnego (także dla obcokrajowców)

– organizacja tłumaczeń przysięgłych dokumentów przy ślubie z obcokrajowcem

– organizacja tłumacza przysięgłego podczas podpisywania dokumentów i ceremoni

– przedstawienie propozycji miejsc zgodnych z oczekiwaniami Pary Młodej

– przygotowanie szacunkowego kosztorysu

– negocjowanie i podpisywanie umów

– rezerwacje terminów

– organizacja elementów wyposażenia ( stół, krzesła, stelarz z godłem)

– opracowanie tematu przewodniego, kolorystyki, stylu ceremonii ślubnej

– organizacja aranżacji florystycznej

– organizacja nagłośnienia ceremonii

– organizacji oprawy muzycznej ceremonii

– organizacja transportu

– koordynacja ceremonii

– ostateczne rozliczeniu z podwykonawcami