Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "wesele"

Ostatnimi czasy bardzo głośno zrobiło się na temat dzieci na weselach. Coraz częściej wręcz planuje się je bez dzieci. Nie chcemy rozpisywać się o słuszności wchodzącego trendu, ale zwrócić uwagę na ich obecność podczas przyjęć. Zapewne będą i zwolennicy  wesel bez dzieci oraz zagorzali przeciwnicy. Na pewno nikt nie powinien osądzać decyzji pary młodej jeżeli zdecydują się na zabawę tylko dla dorosłych. Ich decyzje zawsze kierowane

SESJA ŚLUBNA STYLIZOWANA W PA???ACU W KUROZW????KACH Organizowane przez nas wesela zawsze mają swego rodzaju charakter. Ka????de jest inne i każda nasza Para szuka swojego stylu na personalizacją w?????asnego wesela. Często zagl?????dają do r????????nych ????r????de????? w celu szukania stylu i pomys?????????w na swoje wesele. Rozpoczynaj?????c planowanie, szukają motywu kolorystycznego oraz element????w personalizuj?????cych i odr????????niaj?????cych ich wesele od innych. Stylizowanie wesel sta?????o się tak szeroko poj?????te, że

Zachwyca aran????acją i wyrafinowanym smakiem - słodki stół Od trzech sezon????w jedną z najbardziej popularnych atrakcji na przyjściu weselnym jest słodki stół.???  Zachwyca nie tylko małych gości ale teraz po słodkości z przyjemnością si?????gają też doro?????li.??? Rozmawiamy???  z mistrzyni???????? najpiękniejszych s?????odkich sto?????????w Ann????? Wac?????awsk?????-Toczek i w?????aścicielk????? firmy Via Regia z Tarnowa. Jak przygotować odpowiednio słodki stół ??? i??? ??? jak dobra????? aran????acją s?????odkiego sto?????u ? Podstawow????? zasad?????, którą należy się kierowa????? przy organizacji s?????odkiego