Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "szwedzki stół"

Czyli gdzie na weselu poda????? zimn????? p?????yt?????. Szwedzkie stoły kontra posi?????ki serwowane przy stołach.   Teoretycznie mamy trzy rozwiązania możemy całość przek?????sek poda????? na specjalnie przygotowanych i udekorowanych stołach bufetowych lub na stołach przy których siedzł gości w wariancie okr?????g?????ych lub prostok?????tnych. Trzeci????? alternatyw????? jest p????????? na p?????????, czyli decydujemy i cz??????????????? przek?????sek l?????duje na bufetach, a pozostaća cze?????????? na stołach przy których siedzł goście.   Zdecydowa?????y?????my się szerzej