Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "ślub w zamku"

SESJA ŚLUBNA STYLIZOWANA W PA???ACU W KUROZW????KACH Organizowane przez nas wesela zawsze mają swego rodzaju charakter. Ka????de jest inne i każda nasza Para szuka swojego stylu na personalizacją w?????asnego wesela. Często zagl?????dają do r????????nych ????r????de????? w celu szukania stylu i pomys?????????w na swoje wesele. Rozpoczynaj?????c planowanie, szukają motywu kolorystycznego oraz element????w personalizuj?????cych i odr????????niaj?????cych ich wesele od innych. Stylizowanie wesel sta?????o się tak szeroko poj?????te, że

To by?????a absolutnia niezwyk?????a realizacja. Ślub polsko-australijski. Od samego początku planowania i organizacji wesela było oczywiste, że musi być elegancko i na najwy????szym poziomie. Kiedy pozna?????am Pann????? Młodą przez skype i po rozmowie zdecydowa?????a się na wsp?????????prac????? z nami. Wiedzi?????am, że będzie ona udana. Dlaczego? Po prostu są ludzie których pozytywna energia zara????a dooko?????a wszystkich. Jessica i Mateusz jak r????wniez ich rodziny to osoby o wspania?????ych charakterach,