Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "ślub w plenerze"

Uwielbiamy tworzy????? nieszablonowe projekty.??? ??? ????????czymy ze sobą ????yczenia naszych Par i znajdujemy dla niech rozwiązania Tak też było w przypadku Karoliny &??? Felixa. Ju???? na pierwszym spotkaniu nie ukrywali czego oczekują od nas a my widzia?????y?????my, że będzie??? nietypowy.???  Karolina??? & Felix chcieli??? ślub nieformalny, mia???????? by????????  dla??? nich ceremonię wyj?????tkow????? z wyznaniem uczu?????, szczer????? i symboliczn?????. Propozycja mogąa być jedna, zorganizujemy ślub humanistyczny, żeby być w wyj?????tkowej oprawie, powinien być w plenerze,

Śluby i wesela organizujemy z pasji, z zaangażowaniem oraz szczególn????? trosk????? zwracaj?????c uwagę na nasze Pary, punktów podczas tych przygotować są najwa????niejsze. Z wieloma z nich jesteśmy mocno emocjonalnie związane dlatego troska o każdy detal jest niezwykle ważna.??? Niejednokrotnie, poza te wszystkie aspekty, musimy wspi?????????? się na wy????yny możliwości aby m????c zrobi????? wyjątkowy ślub??? dla wyjątkowych odób. Tak też było w przypadku Wioli i Tomka.??? O ile, Tomek,

Aga i Bartosz na co dzień mieszkają na innym kontynencie. Organizacja ślubu i wesela podczas gdy poznajemy się na tydzień przed ślubem to nie lada wyzwanie. Oczywiście, mówiąc o poznanie na my?????li mamy spotkanie osobiste. Podczas wszystkich ustaleń niezawodny komunikator skype oraz niezliczona ilo?????????? wys?????anych e-maili być naszym wspólnym przewodnikiem na drodze przygotować. Musieli?????my się dobrze zorganizowa?????, bo jak wiadomo zmiana czasu nie pomaga. Agnieszko

Najpi?????kniejsze miejsca na organizację ślubów to nasza specjalno??????????. Tym razem team SPOSIAMO uda????? się do przepi?????knego Kazimierza nad Wisłą. Sam wjazd do Kazimierza Dolnego to już nie lada przeżycie. Przepiękniejszy i urokliwy Kazimierzowski Rynek, przez który przeje????d????ali?????my aby dotrzecdo miejsca ślubu i wesela w Hotelu Kazimierzówka, znajduj?????cego się na wzniesieniu nieopodal ruin Zamku i G????ry Trzech Krzy????y czyli g?????????wnych punktów, których nie da się pomin?????????? zwiedzaj?????c Kazimierz. Przemi??????????

Nasza sierpniowa plenerowa para Edyta i Grzegorz. Ceremonia odbyłaa się w przepiękniejszym ogrodzie Pańacu w O????a?????sku. Kolorem przewodnim sta????? się fiolet, dope?????nia?????a go biel, która wspaniale??? wsp?????????graća z wszech obecn????? parkow????? zieleni?????. Bia?????y dywan roz?????o????ony na niesfornej alejce przysporzy????? nam niemało problem????w, jednak efekt bezapelacyjnie zrekompensowa????? nam wszystkie niedogodności. Modny w tym sezonie napis LOVE dope?????nią całość dekoracji i doda????? s?????odkiego uroku zakochanej parze. Nie ma zaślubien bez

Magdalena i Grzegorz to lipcowa para, która w upalny dzień??? na samym wzg????rzu Winnicy pod Rzeszowem prze????y?????a swój wyjątkowy dzień. Mia?????o być naturalnie, delikatnie i przede wszystkim pi?????knie. Mia?????y?????my za zadanie połączyć styl rustykalny z akcentami winnicy. Kolorowe kwiaty w skrzyneczkach zdobi?????y sale eventow?????, natomiast winietki umieszczone na korkach z wina wskazywa?????y gościom ich miejsce przy stołach biesiadnych . Na po????egnanie,??? goście otrzymali butelk????? wina pochodz?????c????? z miejscowej winnicy, by