Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "ślub w ogrodzie"

  Wszyscy wiemy, że grudzień to magiczny czas. Dla Was może być wyjątkowy także poprzez organizację ślubu w grudniu. Zimowe przyjęcia są niezwykle wyj?????tkowe. Mog????? przynie?????????? wiele dodatkowych korzyści. Zimowe śluby kr?????????????? my?????l????? wok????????nie????nych krajobraz????w. Nie mamy pewności, że planując zimowy ślub będziemy otoczeni bia?????ym puchem. I to przez mało przewidywaln????? pogod????? w Polsce zimowe śluby nie cieszą się zbyt du????????? popularnością. Chcemy Was przekonać, że śluby zimowe

Uwielbiamy tworzy????? nieszablonowe projekty.??? ??? ????????czymy ze sobą ????yczenia naszych Par i znajdujemy dla niech rozwiązania Tak też było w przypadku Karoliny &??? Felixa. Ju???? na pierwszym spotkaniu nie ukrywali czego oczekują od nas a my widzia?????y?????my, że będzie??? nietypowy.???  Karolina??? & Felix chcieli??? ślub nieformalny, mia???????? by????????  dla??? nich ceremonię wyj?????tkow????? z wyznaniem uczu?????, szczer????? i symboliczn?????. Propozycja mogąa być jedna, zorganizujemy ślub humanistyczny, żeby być w wyj?????tkowej oprawie, powinien być w plenerze,

Najpi?????kniejsze miejsca na organizację ślubów to nasza specjalno??????????. Tym razem team SPOSIAMO uda????? się do przepi?????knego Kazimierza nad Wisłą. Sam wjazd do Kazimierza Dolnego to już nie lada przeżycie. Przepiękniejszy i urokliwy Kazimierzowski Rynek, przez który przeje????d????ali?????my aby dotrzecdo miejsca ślubu i wesela w Hotelu Kazimierzówka, znajduj?????cego się na wzniesieniu nieopodal ruin Zamku i G????ry Trzech Krzy????y czyli g?????????wnych punktów, których nie da się pomin?????????? zwiedzaj?????c Kazimierz. Przemi??????????