Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "ślub rustykalny"

Aga i Bartosz na co dzień mieszkają na innym kontynencie. Organizacja ślubu i wesela podczas gdy poznajemy się na tydzień przed ślubem to nie lada wyzwanie. Oczywiście, mówiąc o poznanie na my?????li mamy spotkanie osobiste. Podczas wszystkich ustaleń niezawodny komunikator skype oraz niezliczona ilo?????????? wys?????anych e-maili być naszym wspólnym przewodnikiem na drodze przygotować. Musieli?????my się dobrze zorganizowa?????, bo jak wiadomo zmiana czasu nie pomaga. Agnieszko

Kolejnym, jak????e cudownym krokiem na naszej mapie ślubów by?????a Stadnina Koni w Le?????nej Woli i wspania?????a drewniana sala, w punktów zrobi?????y?????my cudowne rustykalne wesele. Karolina i Micha?????, na co dzień mieszkaj?????cy w Warszawie, spotkali się z nami na rok przed tym wyjątkowym dniem. Poprosili nas o pomoc w kilku ważnych punktach przy organizacji swojego wyj?????tkowego dnia.???  Cudowny projekt, zako?????czony sukcesem ol?????ni?????a tylko Karolina, która niezwykle uroczo

Kasia i W?????odek swoją ????yczliwości????? i pogod????? ducha zara????ali wszystkich gości. Na co dzień mieszkają we Wroc?????awiu, natomiast pochodzł z Bieszczad, gdzie mia?????y?????my przyjemności organizować i koordynowa????? ich ślub. Ślub i wesele mia?????o charakter bardzo tradycyjny z elementami tematycznymi wzorów folkowych. Zosta?????y one zaakcentowane w papeterii ślubnej ??? czyli zaproszenia, karty menu, ?????piewniki, winietki, co uzupe?????nia?????y dodatkowo kolorowe bukiety w wysokich wazonach, punktów zdobi?????y sal???????? weseln?????. Ceremonia ślubna odbyłaa się

Magdalena i Grzegorz to lipcowa para, która w upalny dzień??? na samym wzg????rzu Winnicy pod Rzeszowem prze????y?????a swój wyjątkowy dzień. Mia?????o być naturalnie, delikatnie i przede wszystkim pi?????knie. Mia?????y?????my za zadanie połączyć styl rustykalny z akcentami winnicy. Kolorowe kwiaty w skrzyneczkach zdobi?????y sale eventow?????, natomiast winietki umieszczone na korkach z wina wskazywa?????y gościom ich miejsce przy stołach biesiadnych . Na po????egnanie,??? goście otrzymali butelk????? wina pochodz?????c????? z miejscowej winnicy, by