Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "ślub międzynarodowy"

To by?????a absolutnia niezwyk?????a realizacja. Ślub polsko-australijski. Od samego początku planowania i organizacji wesela było oczywiste, że musi być elegancko i na najwy????szym poziomie. Kiedy pozna?????am Pann????? Młodą przez skype i po rozmowie zdecydowa?????a się na wsp?????????prac????? z nami. Wiedzi?????am, że będzie ona udana. Dlaczego? Po prostu są ludzie których pozytywna energia zara????a dooko?????a wszystkich. Jessica i Mateusz jak r????wniez ich rodziny to osoby o wspania?????ych charakterach,

Sympatyczni, urokliwi i zawsze u?????miechniści. Ich mi?????o?????????? wida????? było z daleka. Idealnie do siebie pasuj?????. Poznali się w Szwajcarii, a przysi?????gli sobie mi?????o?????????? w Polsce. To właśnie Christian wybrać lokal z proponowanych przez nas, natomiast Kamila razem z nami zaj??????????a się organizację. Zaufali nam w ważdne detalu, za co jesteśmy niesamowicie wdzi?????czne. Efektem ko?????cowym byli zachwyceni i oczarowani razem ze swoimi go??????????mi. Kolorem przewodnim być szafir. Jeden