Facebook
Pinterest
Instagram
  •  Posts tagged "gipsówka"

Kolejnym, jak????e cudownym krokiem na naszej mapie ślubów by?????a Stadnina Koni w Le?????nej Woli i wspania?????a drewniana sala, w punktów zrobi?????y?????my cudowne rustykalne wesele. Karolina i Micha?????, na co dzień mieszkaj?????cy w Warszawie, spotkali się z nami na rok przed tym wyjątkowym dniem. Poprosili nas o pomoc w kilku ważnych punktach przy organizacji swojego wyj?????tkowego dnia.???  Cudowny projekt, zako?????czony sukcesem ol?????ni?????a tylko Karolina, która niezwykle uroczo

Magdalena i Grzegorz to lipcowa para, która w upalny dzień??? na samym wzg????rzu Winnicy pod Rzeszowem prze????y?????a swój wyjątkowy dzień. Mia?????o być naturalnie, delikatnie i przede wszystkim pi?????knie. Mia?????y?????my za zadanie połączyć styl rustykalny z akcentami winnicy. Kolorowe kwiaty w skrzyneczkach zdobi?????y sale eventow?????, natomiast winietki umieszczone na korkach z wina wskazywa?????y gościom ich miejsce przy stołach biesiadnych . Na po????egnanie,??? goście otrzymali butelk????? wina pochodz?????c????? z miejscowej winnicy, by