ŚLUB CYWILNY W PLENERZE

– przygotowanie listy dokumentów niezbędnych do zawarcia ślubu cywilnego (także dla obcokrajowców)
– organizacja tłumaczeń przysięgłych dokumentów przy ślubie z obcokrajowcem
– organizacja tłumacza przysięgłego podczas podpisywania dokumentów i ceremoni
– przedstawienie propozycji miejsc zgodnych z oczekiwaniami Pary Młodej
– przygotowanie szacunkowego kosztorysu
– negocjowanie i podpisywanie umów
– rezerwacje terminów
– organizacja elementów wyposażenia ( stół, krzesła, stelarz z godłem)
– opracowanie tematu przewodniego, kolorystyki, stylu ceremonii ślubnej
– organizacja aranżacji florystycznej
– organizacja nagłośnienia ceremonii
– organizacji oprawy muzycznej ceremonii
– organizacja transportu
– prowadzenie planu organizacyjnego i tabeli budżetowej
– koordynacja ceremonii
– ostateczne rozliczeniu z podwykonawcami

ŚLUB CYWILNY W PLENERZE