Facebook
Pinterest
Instagram
  •  AKTUALNOŚCI   •  Rodzaje ślubów
slub-cywilny-w-lokalu

Rodzaje ślubów

Dzisiaj oprócz wyboru najpiekniejszej sukni czy najlepszej lokalizacji na wymarzone przyjście weselne często pary borykaja się z wyborem rodzaju ślubu. Chciałam przybliżyć Wam w skrście jakie macie możliwości i z czym to się wiąże.

Od??? wejścia w??? życie konkordatu z??? 1993 r., zawartego między Stolicą Apolstolską a??? Rzeczpospolitą Polską, czyli od??? 25 kwietnia 1998 r. w??? Polsce przyjęte są trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny i??? konkordatowy. Największy odsetek zawieranych prawnie związków, około 70%, stanowią małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urządach stanu cywilnego. Nowością są śluby humanistyczne, będące ceremonię przejścia, rozumianą jako wydarzenie współczesne i wspólnotowe. Inna formą, mniej popularna w Polsce jest ślub humanistyczny.??? 

 

Ślub cywilny??? jest prawną forma zawarcia związku małżeńskiego, małżeństwo zawarte przed??? kierownikiem Urządu Stanu Cywilnego uznawane jest przez??? wszystkie organa???  prawne i??? administracyjne.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru USC, nie jestes zobowiązany do wyboru w danym regionie.???  Podczas wizyty w Urządzie należy złożyć zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.???  Zświadczenie  należy sporządzić najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na miesiąc i jeden dzień przed wybraną datę zaślubien, po??? miesiącu od??? podpisania tego dokumentu możliwe jest zawarcie ślubu cywilnego.

Dokumenty konieczne do??? zawarcia związku małżeńskiego w??? urządzie:

Panna/Kawaler:
???????? dowód osobisty
???????? skrócony akt urodzenia
???????? dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Rozwódka/Rozwodnik
???????? dowód osobisty
???????? skrócony akt urodzenia
???????? odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
???????? dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wdowa/Wdowiec
???????? dowód osobisty
???????? skrócony akt urodzenia
???????? odpis aktu zgonu małżonka
???????? dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Cudzoziemka/Cudzoziemiec
???????? akt urodzenia
???????? tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na??? język polski
???????? dowód tożsamości (paszport)
???????? dowód uiszczenia opłaty skarbowej
???????? zaświadczenie o??? zdolności prawnej, dokument z??? kraju pochodzenia, który??? stwierdza możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wraz z??? jego tłumaczeniem przysięgłym na??? język polski lub prawomocne postanowienie polskiego sądu rodzinnego o??? zwolnieniu obcokrajowca z??? obowiązku złożenia tego dokumentu

Opłaty :
???????? opłata skarbowa za??? sporządzenie aktu małżeństwa ???????? 84 z?????
???????? opłata za??? odpis skrócony (np.??? aktu urodzenia) ???????? 22 z?????
???????? opłata za??? zaświadczenie o??? zdolności prawnej do??? zawarcia związku małżeńskiego przez??? obywateli Polski za??? granicą  ???????? 38 z?????
???????? oplata za??? decyzję przyspieszenia miesiącznego terminu oczekiwania na??? zawarcie małżeństwa ???????? 39 z?????
– opłata dodatkowo w wypadku slubu cywilnego w plenerze 1.000 z?????

slub cywilny w lokalu

Ślub kościelny

Po 30 latach nastąpiły zmiany w prawie dotyczące zawierania ślubu kościelnego w Polsce. W 2020 roku o zawarcie małżeństwa w Kościele jest trudniej. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dekret, w którym określa zasady przeprowadzania rozmów z narzeczonymi przed wydaniem zezwolenia na zawarcie małżeństwa kościelnego.

Narzeczeni muszą spodziewać się masy druków do wypełnienia na pierwszej rozmowie z księdzem (w dekrecie zawarto aż 21 wzorów, jednak nie każda para będzie musiała wszystkie wypełnić), a także wnikliwego wypytywania o szczegóły intymne z życia młodych. Poprzedzi to jednak obowiązkowe podpisanie przysięgi o stanie wolnym i mówienia prawdy, zgodnie z rotą zawartą w protokole.

Dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego w kosciele:

  • Dowody osobiste,
  • Metryki chrztu nie starsze niż 3-miesiączne,
  • Zaświadczenia o??? bierzmowaniu,
  • świadectwa nauki religii (zależy od??? parafii),
  • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i??? odbycia spotkań w??? poradni rodzinnej,
  • Zaświadczenie o??? Wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w??? innej parafii,
  • Zaświadczenia o??? spowiedzi.

3 miesiące przed ustaloną datę ślubu w kancelarii parafialnej należy spisać  protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne będą dowody osobiste, aktualne metryki chrztu, tj. z datę do 3 miesięcy wstecz, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego, następnie para przystępuje  po raz pierwszy do spowiedzi. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach???  głoszone są zapowiedzi.

slub-koscielny

Ślub konkordatowy

ślubu konkordatowy to inaczej wywoływanie skutków zarówno wyznaniowych jak i prawnych. Do prawodawstwa polskiego ślub konkordatowy wszedł na mocy Konkordatu podpisanego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apolstolską. Połączenie slubu cywilnego z kościelnym. Ceremonia zaslubin odbywa się w kościele i wszystkie formalności z nią związane załatwianie są w kancelarii parafialnej.

 

Ślub humanistyczny

Ceremonia humanistyczna skierowana  jest do odób pragnących mieć spersonalizowaną uroczystość zaślubien.

Często odwołują się do???  wartości związane bezpośrednio z człowiekiem. Zwraca się uwagę na odrębność i poszanowanie jednostki, a także wartości takie jak rozum, przyjaśń, zaufanie do ludzi, tolerancja i poszanowanie różnorodności. Moga być prowadzone przez wybrana jedna osobą lub przez przyjaciół. Nie ma limitu czasowego, jednak  zazwyczaj trwaja około godziny.

W Polsce niestety niewiele odób słyszało o ślubach humanistycznych, lub poprostu nie wiedza o takiej mozliwości. Największą popularnością śluby humanistyczne cieszą się w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Angli, Belgii, Norwegi, Irlandi, Kanadzie i Australi.