Facebook
Pinterest
Instagram
  •  AKTUALNOŚCI   •  Rodzaje ślubów
slub-cywilny-w-lokalu

Rodzaje ślubów

Dzisiaj oprócz wyboru najpiękniejszej sukni czy najlepszej lokalizacji na wymarzone przyjście weselne często pary borykaja się z wyborem rodzaju ślubu. Chciałam przybliżyć Wam w skrócie jakie macie możliwości i z czym to się wiąże.

Od wejścia w życie konkordatu z 1993 r., zawartego między Stolicą Apostolską a  Rzeczpospolitą Polską, czyli od 25 kwietnia 1998 r. w  Polsce przyjęte są trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny i konkordatowy. Największy odsetek zawieranych prawnie związków, około 70%, stanowią małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego. Nowością są śluby humanistyczne, będące ceremonię przejścia, rozumianą jako wydarzenie współczesne i wspólnotowe.

 

Ślub cywilny jest prawną forma zawarcia związku małżeńskiego, zawarte przed kierownikiem Urządu Stanu Cywilnego uznawane jest przez wszystkie organy  prawne i administracyjne.

Istnieje możliwość dowolnego wyboru USC, nie jesteś zobowiązany do wyboru w danym regionie.  Podczas wizyty w Urządzie należy złożyć zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Zaświadczenie  należy sporządzić najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na miesiąc i jeden dzień przed wybraną datę zaślubin, po miesiącu od podpisania tego dokumentu możliwe jest zawarcie ślubu cywilnego.

Dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego w urządzie:

Panna/Kawaler:
 1. dowód osobisty
2. skrócony akt urodzenia
3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Rozwódka/Rozwodnik
1. dowód osobisty
2. skrócony akt urodzenia
3. odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
4.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wdowa/Wdowiec
1. dowód osobisty
2. skrócony akt urodzenia
3.  odpis aktu zgonu małżonka
4.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Cudzoziemka/Cudzoziemiec
1. akt urodzenia
2. tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
3.  dowód tożsamości (paszport)
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej
5. zaświadczenie o zdolności prawnej, dokument z kraju pochodzenia, który stwierdza możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub prawomocne postanowienie polskiego sądu rodzinnego o zwolnieniu obcokrajowca z obowiązku złożenia tego dokumentu

Opłaty :
1.opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa  84 zł
2. opłata za odpis skrócony (np. aktu urodzenia) 22 zł
3. opłata za  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Polski za granicą  38 zł
4.oplata za decyzję przyspieszenia miesiącznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa  39 zł
– opłata dodatkowo w wypadku ślubu cywilnego w plenerze 1.000 zł

slub cywilny w lokalu

Ślub kościelny

Po 30 latach nastąpiły zmiany w prawie dotyczące zawierania ślubu kościelnego w Polsce. W 2020 roku o zawarcie małżeństwa w Kościele jest trudniej. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dekret, w którym określa zasady przeprowadzania rozmów z narzeczonymi przed wydaniem zezwolenia na zawarcie małżeństwa kościelnego.

Narzeczeni muszą spodziewać się masy druków do wypełnienia na pierwszej rozmowie z księdzem (w dekrecie zawarto aż 21 wzorów, jednak nie każda para będzie musiała wszystkie wypełnić), a także wnikliwego wypytywania o szczegóły intymne z życia młodych. Poprzedzi to jednak obowiązkowe podpisanie przysięgi o stanie wolnym i mówienia prawdy, zgodnie z rotą zawartą w protokole.

Dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego w kościele:

  • Dowody osobiste,
  • Metryki chrztu nie starsze niż 3-miesiączne,
  • Zaświadczenia o bierzmowaniu,
  • świadectwa nauki religii (zależy od parafii),
  • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
  • Zaświadczenie o Wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii,
  • Zaświadczenia o spowiedzi.

3 miesiące przed ustaloną datę ślubu w kancelarii parafialnej należy spisać  protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne będą dowody osobiste, aktualne metryki chrztu, tj. z datę do 3 miesięcy wstecz, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego, następnie para przystępuje  po raz pierwszy do spowiedzi. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach głoszone są zapowiedzi.

slub-koscielny

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy to inaczej wywoływanie skutków zarówno wyznaniowych jak i prawnych. Do prawodawstwa polskiego ślub konkordatowy wszedł na mocy Konkordatu podpisanego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Połączenie ślubu cywilnego z kościelnym. Ceremonia zaślubin odbywa się w kościele i wszystkie formalności z nią związane załatwianie są w kancelarii parafialnej.

 

Ślub humanistyczny

Ceremonia humanistyczna skierowana  jest do osób pragnących mieć spersonalizowaną uroczystość zaślubin.

Często odwołują się do  wartości związanych bezpośrednio z człowiekiem. Zwraca się uwagę na odrębność i poszanowanie jednostki, a także wartości takie jak rozum, przyjaźń, zaufanie do ludzi, tolerancja i poszanowanie różnorodności. Mogą być prowadzone przez wybrana jedna osobą lub przez przyjaciół. Nie ma limitu czasowego, jednak  zazwyczaj trwają około godziny.

W Polsce niestety niewiele osób słyszało o ślubach humanistycznych, lub po prostu nie wiedzą o takiej możliwości. Największą popularnością śluby humanistyczne cieszą się w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Anglii, Belgii, Norwegi, Irlandii, Kanadzie i Australii.