Facebook
Pinterest
Instagram
  •  AKTUALNOŚCI   •  S?????odki stół – więcej niż tylko atrakcja weselna
S???ODKI ST???????? -WIECEJ NI???? TYLKO ATRAKCJA WESELNA

S?????odki stół – więcej niż tylko atrakcja weselna

Zachwyca aran????acją i wyrafinowanym smakiem – słodki stół

Od trzech sezon????w jedną z najbardziej popularnych atrakcji na przyjściu weselnym jest słodki stół.??? 

Zachwyca nie tylko małych gości ale teraz po słodkości z przyjemnością si?????gają też doro?????li.??? Rozmawiamy???  z mistrzyni???????? najpiękniejszych s?????odkich sto?????????w Ann????? Wac?????awsk?????-Toczek i w?????aścicielk????? firmy Via Regia z Tarnowa.

Jak przygotować odpowiednio słodki stół ??? i??? ??? jak dobra????? aran????acją s?????odkiego sto?????u ?

Podstawow????? zasad?????, którą należy się kierowa????? przy organizacji s?????odkiego sto?????u jest zachowanie sp????jności motywu przewodniego uroczystości oraz kolorystyki i stylu jaki dominuje na sali weselnej. Bardzo ważne jest, by forma i kolory wsp?????????graćy z resztą element????w dekoracyjnych całego przyjęcia. Odpowiedni dob????r naczy?????, pater, bombonier szklanych, dekoracji zawsze dobieramy do stylu s?????odkiego sto?????u. Kolejną wa????n????? zasad????? jest odpowiedni dob????r słodkości, punktów będą kusię oczy i kubki smakowe gości. Podstawowymi słodkościami, punktów powinny zagości????? na s?????odkim stole s?????:cake pops-y ( ciastko na patyku), cup cake ( babeczki z kremem???  i dekorowane masą cukrow?????), Cookie????????s ( ciasteczka ma?????lane kruche bogato dekorowane lukrem królewskim), makaroniki, mini donut????????s (p?????czki???  dziurk?????), tarty, tartaletki z owocami. Bomboniery szklane???  z piankami marshmallow, drobnymi bezami, a także cukierkami. Często goszczł na s?????odkim stole truskawki w czekoladzie, mini koreczki owocowe oraz małe deserki takie jak tiramisu , panna cota czy ptasie mleczko truskawkowe. Nie rzadko pojawia się lemoniada w szklanych ozdobnych dozownikach z kranikiem.

Jak dobra????? odpowiednią ilo?????????? słodkości na przyjście weselne?

Ilości s?????odkich porcji zawsze zale????ne są od ilości gości na weselu. ????rednio na 100 odób przypada od 250 do 300 sztuk r????????norodnych wypiek????w i słodkości. Często to klient decyduje ile jakich gatunk????w sobie ????yczy na s?????odkim stole. Możliwości w wyborze stylu s?????odkiego sto?????u jest bardzo dużo, od bardzo eleganckich, bogato zdobionych w stylu Glamour,???  po stare z duszł Vintage , czy sielskie z nutą nowoczesności Rustical. Często powstają też stoły tematyczne takie jak ??????žAlicja w krainie czar????w??????, ??????žPi?????kna i Bestia????????????????, ??????žJames Bond?????? dowolno?????????? w pomys?????ach jest du????a, wystarczy odwa????y????? się i sprawi????? tym samym niezwykle ciekaw????? przygod????? po Kainie Ba?????ni. Goście będą zachwyceni, a wesele będzie wspominane przez długie lata. Nie b????jmy się spełnia????? swoje marzenia!

Jakie obowi?????zują trendy w 2017 roku ?

W tym ??? sezonie ??? kr????lowa????? będą wszelkie odcienie zieleni, dużo element????w ro?????linnych mech, paprocie, girlandy z ga??????????zek oliwnych czy z eukaliptusa. Drewniane surowe plastry drzew jako patery, punktów szczególnie pasują do stylu Rustykalnego. Nie zabraknie też złotości, kryszta?????k????w w stylu Glamour i nadal kr????luje w?????r????d Panien M?????odych nie?????miertelny pudrowy róż.

Przygotowanie projektu z wycen????? ? Jak to wygl?????da? Jakie jest minimalne zlecenie na ile odób.

?Zaczynamy zawsze od zorganizowania spotkania z nowo????e?????cami lub ustalamy szczegóły drog????? mailow?????, je?????li takie spotkanie nie jest możliwe. Ogl?????damy zdjścia Sali na punktów ma odbywać się przyjście weselne, wybieramy styl, kolorystyk????? lub motyw przewodni.Po ustaleniach, gdy już mamy wystarczaj?????c????? wiedzę w jakim klimacie będzie przyjście, przygotowujemy ofertą z pogl?????dowymi zdjściami, uwzgl?????dniaj?????c ilości i wzory słodkości oraz cen????? ostateczn????? ca?????ości s?????odkiego sto?????u.???  Oferta zostaje przedstawiona klientom, w????wczas nowo????e?????cy mają dok?????adny zarys i dok?????adn????? kalkulacją cenow?????. Podejmuj?????c decyzję klient otrzymuje umow????? ko?????cow?????, po jej podpisaniu my przyst?????pujemy do realizacji zadania.Nie mamy okre?????lonych minimalnych zam????wie?????, często zdarza się, że robimy dos?????ownie kilka sztuk słodkości na mniejsze rodzinne uroczystości. Staramy się zadowoli????? każdego klienta.

 

Co najczęściej znajduje się na s?????odkim stole? Co wybierają Pary? Co polecasz?

Stawiamy na r????????norodno?????????? s?????odyczy na ważdne stole muszą znajdowa????? się cake popsy (ciastko na patyku), cup cake ( babeczki z kremem dekorowane masą cukrow?????), Cookie????????s ( ciasteczka kruche ma?????lane dekorowane lukrem królewskim) makaroniki, mini donut????????s (p?????czki???  dziurk?????), tarty, tartaletki z owocami. Polecam mini deserki oraz truskawki w czekoladzie. Pary często chc????? dołączyć do naszych produkt????w niewielkie ilości domowych wypiek????w, często pieczonych przez babcie czy mamy. Zawsze staramy się je wkomponowa????? , kroj?????c na małe kawa?????ki i podaj?????c je w dekoracyjnych papilotkach. My jako konsultantki ślubne zawsze podkre?????lamy klientom, aby atrakcji było mniej ale odpowiednio dobrane??? . Z do?????widczenia wiemy, że s?????odkie stoły zawsze szybko znikaj?????

Agencja ślubna SPOSIAMO Wedding Planners
Cukiernia Artystyczna VIA REGIA Anna Wac?????awska-Toczek

słodki stół Rzeszów słodki stół Rzeszów

słodki stół Rzeszów

słodki stół Rzeszówsłodki stół Rzeszów??? słodki stół Rzeszów

słodki stół Rzeszów

słodki stół Rzeszów

??? słodki stół Rzeszów

Wedding Planners Rzeszow

Organizacja atrakcji weselnych