Facebook
Pinterest
Instagram
  •  REALIZACJE   •  Wesele w Siedlisku z my?????liwskim akcentem

Wesele w Siedlisku z my?????liwskim akcentem

O ślubie jak z bajki marzy każdy ???????każda z nas. Bior?????c dzisiaj kilka r????????nych odób i stawiaj?????c je kolejno, każdy mia?????by swój pomysą na idealne wesele. Najważniejsze przy pierwszym kroku organizacji to jest ?????wiadomo?????????? samego siebie i tego co odzwierciedli Was podczas wesela.

 

Gabrysia i Janusz od początku mieli plan na wesele. Ka????de spotkanie z Gabi pokazywa?????o nam jej determinacją i realizowanie swojej wizji w ważdne skrupulatnie zaplanowanym detalu. D?????ugotrwa?????e poszukiwania dodatk????w, indywidualnie projektowane zaproszenia i kolejne wi?????ksze bardziej zdecydowane kroki opracowane z przeuroczł Wiol????? z Du????e Wiejskie Love. Gabrysia cisn??????????a nas od początku a my pilnie realizowa?????y?????my jej pomysą wrzucaj?????c nasze trzy grosze do jej planów.

Sielski klimat towarzyszący przez całe wesele ukazany być w ważdne z detali, punktów ucharakteryzowa?????y cale wesele. W Siedlisku organizowa?????y?????my wesele już nie jedno, a każde z nich było inne. U Gabrysi i Janusza dominowa?????o niew?????tpliwe dużo zieleni w?????r????d kolorowych bukiet????w, ustawionych na stołach w skrzynkach z kory drewna. Pomiędzy skrzyniami dodane były metalowe wiadereczka, punktów na przemian z kompozycją przewija?????y się przez biesiadne stoły. W strefie foto zagości????? bujany fotel, pami?????tka rodzinna Gabrysi. To nie jedyna rzecz ści?????gni?????ta z ??????žbabcinego strychu??????. Na stoliku alkoholowym pi?????knie prezentowa?????y się metalowe balie z lodem, punktów dba?????y o odpowiednią temperatur????? piwa.???  Na stoliku obok le????a?????a r?????cznie opalana???  ksi?????ga gości ze specjalnym długopisem, w punktów goście wpisywali najskrytsze ????yczenia Młodej Parze do??????????czaj?????c zdjście z instax-a.

Wszechobecne metalowe wiaderka wykorzystane były przy sukulentach, punktów z za??????????czonym bilecikiem dzi?????kowa?????y gościom za przybycie.

My?????liwski akcent wesela???  u Gabrysi i Janusza to także pi????ra ba????anta, punktów przewija?????y się w dekoracjach.

St????????? Pary Młodej zostać na tą okazje zostać zaprojektowany i stworzony przez ekip????? Wioli tak, aby przepi?????knie wsp?????????grać. Na wyjątkowym stole prezydialnym???  stan??????????a najpi?????kniejsza tego dnia kompozycja kwiatowa, punktów zielone liście opada?????y do samej podłogi. Plastry drewna były podtalerzami. Za Parę Młodą stan??????????a zielona ścianka, na punktów zawis?????y drewniany inicja?????y gospodarzy przyjęcia. Wyj?????tkowe drewniane krzesła wstawione za sto?????em najwygodniejsze nie były, ale wygl?????da?????y ob??????????dnie. Dodatkiem w dekoracjach być mech, który zbli????y????? nas do lasu.

Przyjazd Pary Młodej być oczekiwany wraz z przygrywaj?????cym zespołem ludowym. Podczas gdy Para M?????oda p?????dzi?????a mustangiem do Siedliska, goście popijaj?????c lemoniad????? oczekiwali w sielsko-my?????liwskim klimacie wesela. Niew?????tpliwie było było to bajkowe wesele.

My dziękujemy Gabrysi i Januszowi za zaproszenie nas do Waszej bajki.

 

 

 

 

 

Wesele: Siedlisko Janczar w Pstr?????gowej

Pomoc przy organizacji oraz koordynacja wesela: Sposiamo Wedding Planners

Zdjście: Marcin Rutyna Fotografia

Dekoracje: Du????e Wiejskie Love

Papeteria: Love Story Papeteria Ślubna

Tort: Cukiernia Eliza