Facebook
Pinterest
Instagram
KOORDYNACJA-DNIA-SLUBU

KOORDYNACJA DNIA ŚLUBU

lisc1-80x80

KOORDYNACJA DNIA ŚLUBU

W tym dniu bardzo łatwo, aby coś wydarzyło się problematycznego, dlatego świetnie dopracowany scenariusz przez agencję ślubną, poinformowanie o każdej zmianie wszystkich podwykonawców, ciągła współpraca i koordynacja tego dnia jest ważna. Podczas koordynacji Konsultantki odci?????????ają wszystkich Parę Młodą i cz?????onk????w rodziny od wi?????kszości obowi?????zk????w.

– szczeg?????????owy harmonogram działać organizacyjnych

– kontrola kosztorysu i za?????o????onego budżetu wydatk????w ślubnych

– czuwanie nad listę gości i potwierdzeniami przybycia

– przygotowanie indywidualnego scenariusza Dnia ślubu i Wesela

– czuwanie nad przebiegiem ceremonii ślubu i przyjęcia weselnego

– pomoc w sytuacjach niespodziewanych i rozwi?????zywanie bie?????????cych problem????w

– rozliczenia z podwykonawcami

WSPÓŁPRACYPRACA

1
2
3
4
1
2
3
4

SPOTKANIE

Zapraszamy Państwa na niezobowiązujące spotkanie, na którym będziemy mogli się pozna?????, ale również opowiemy Wam dokładniej jak wygl?????da koordynacja ślubu i wesela.

OFERTA

Na podstawie uzyskanych informacji przygotowujemy ofertą, którą Państwu przesyłamy.

UMOWA I ZALICZKA

Po zapoznaniu się z przedstawioną ofertą i podpisaniu umowy, wp?????acacie zaliczk?????.

SCENARIUSZ I KOORDYNACJA

Przygotowujemy scenariusz dnia ślubu, według wczesniejszych ustaleń z podwykonawcami i Para Młodą. Kordynacja odbywa się od samego rana, sprawdzanie, ustawianie, dogrywanie ostatecznych szczegółów.

Zobacz nasze portfolio

Zainspiruj się naszą galerią realizacji.