Facebook
Pinterest
Instagram
  •  AKTUALNOŚCI   •  Jak zaplanować ślub czyli 21 porad wedding plannera.
Jak-zaplanowac-slub-czyli-21-porad-wedding-plannera

Jak zaplanować ślub czyli 21 porad wedding plannera.

Ślub kojarzy nam się z piękniejszymi chwilami, emocjami i wspomnieniami. Niestety, aby to wszystko mia?????o swoją magi?????,???  wcześniej wszystko należy zorganizowa?????, dopi?????????? w ważdne elemencie.??? 

Stworzyły?????my dla Was 21 najwa????niejszych wskaz????wek,???  których nie możecie pomin?????????? przy organizacji Waszego najpi?????kniejszego i jedynego dnia.??? 

???????. a wi?????c zaczynamy.

1. CHECKLISTA
Przygotujcie listę zada????? do wykonania. Najlepiej krok po kroku. Od czego musicie zaczął, na co zwrócić uwagę, jakie są terminy, aby zarezerwowa????? usługodawców ślubnych. Pamiętajcie, że inaczej będzie z podpisaniem umowy i rezerwacją terminu dla fotografa, a inaczej dla kwartetu smyczkowego. Najlepsi mają szybko zabukowane daty, dlatego nie zwlekajcie na ostatnią chwil?????, gdy???? możecie być rozczarowani.??? 

2. BUDŻET
Warto wst?????pie zastanowią się i przeanalizować wasze możliwości budżetowe. Nie da się trzyma????? sztywno budżetu dlatego, że ceny sa naprawde ro????ne, tak samo jak jako??????????. Musicie okre?????li????? przedzia????? od ..do.. waszego budżetu. Aby było wam ?????atwiej spiszcie również na co mniej więcej chcielibyście wyda?????.??? 

3. TABELA
Na samym początku warto przygotować sobie tabelę budżetową np. w Arkuszu Google, gdzie uwzgl?????dnicie m.in koszta przychodz?????ce i wychodz?????ce, koszta zaplanowane, zaliczki, pozostaća kwota do zap?????aty, dane wykonawcy ślubnego.

4. LISTA ORGANIZACYJNA
Stw????rzcie listę organizacyjną, gdzie będą zawarte wszystkie szczeg?????????owe ???  informacje odno?????nie każdego wykonawcy z osobna. Przyk?????ad FOTOGRAF link do strony, czy social, adres mail, telefon, zaliczka, pozostaća kwota do zap?????aty, informacje dodatkowe czyli np. wybranie albumów 2 tygodnie przed ślubem.??? 

5. STYL I TEMAT???  ŚLUBU
Je?????li nie jesteście pewni, jaki styl wybrać, jaki będzie pasowa????? do was to polecamy zagl?????dn?????????? na Pinterest i stworzyć w?????asn????? tablic????? inspiracji.

Przyk?????adowe style ślubu:

 • glamour
 • boho chic, boho lux
 • west zero
 • vintage
 • rustykalny
 • folkowy
 • country chic
 • minimalistyczny
 • klasyczny
 • nowoczesny

Przyk?????adowe motywy /tematy ślubu:

 • ?????niadanie u Tiffaniego
 • Alicja w Krainie Czar????w
 • burgund
 • bogata Mied????
 • zaczarowany las
 • sekretny ogr????d
 • Wenecki Karnawa?????

6. UMOWY
Zanim podpiszecie umow?????, nawet tą która może się wydawa????? dla was niepotrzebna czy mało ważna – sprawdzajcie, weryfikujcie. Umowa to dokument zobowi?????zuj?????cy między zleceniodawc????? a wykonawc?????. Zwr????????? uwagę m.in na czas pracy, termin dostawy, ilo?????????? odób pracuj?????cych przy danej us?????udze, dodatkowe koszta, termin oddania produktu, możliwe opcje.

7. WERYFIKOWANIE
Musicie dobrze zweryfikowa????? usługodawców ślubnych, czyli przeanalizować ich portfolio, z kim wsp?????????pracuj?????, recenzje na stronie, facebook. Czy uczestniczł w r????????nych projektach ślubnych. Czy styl, który prezentują odpowiada waszemu stylowi i wymaganiom.???  Nie zawsze warto s?????ucha????? opinii kole????anki, bo każde wesele jest inne np. zespół folkowy będzie świetnie wygl?????da????? i pasowa????? do ślubu rustykalnego w Karczmie a niekoniecznie na waszym.

8. SPOTKANIA
Warto zaplanować sobie spotkania z wybranymi us?????ugodawcami ślubnymi. Dlaczego? Ludzie się zmieniają i jako?????????? us?????ug czy produkt????w również. Najczęściej na lepsze, ale zdarza niestety, że czasami usługodawcy maj?????cy już doświadczenie i wypracowan????? opinią trac????? na jakości. Pos?????uchaj zespołu, sprawd???? menu w wybranym lokalu, dokonaj analizy stylu ślubu i dekoracji z florystk?????.??? 

9. ZAMAWIAJ PR?????BKI
Je?????li macie możliwość zamawiania pr????bek np. zaprosze????? czy prezencik????w dla gości, warto to zrobi????? dużo wcześniej. Często produkty wygl?????dają pi?????knie w internecie w realu wygl?????dają ca?????kowicie inaczej. Im wcześniej zweryfikujcie dane produkty tym mniej stresu będziecie mieli w dniu ślubu.

10. ATRAKCJE WESELNE
Każda Para M?????oda chce, aby goście byli zadowoleni na ich ślubie. Mi?????o jest s?????ysze????? nawet przez par????? lat jaki to być piękniejszy ślub i co się na nim wydarzyło. Atrakcje są ważne, ale wszystko w umiarze, tak by zach?????ca?????o gości a nie zanudza?????o nadmiern????? ilości?????. Pamietajcie 2-3 atrakcje weselne to wystarczaj?????co,aby wasi goście docenili świetnie bawili.
Propozycja: Fotobudka/Fotolustro + Pokaz sztucznych ogni + St????????? Sushi.??? 

11. SP?????JNO???????? 
Ka????dy detal tworzy całość dlatego sp????jno?????????? kolorystyczna czy tematowa danego ślubu jest istotnie ważna. Niech wszystko co będzie na ślubie będzie nawi?????zywa?????o do waszego tematu ślubnego np. papateria ślubna wybrana pod styl dekoracji.

12. TRADYCJA
Organizuj?????c wesele warto pamiętać o niektórych ważnych dla danego regionu tradycjach. Mam na my?????li takich pere?????kach, bez których po prostu w waszym regionie nie może się obej??????????. Oczywiście pamiętajcie, że one muszą być zgodne z wami, musicie być do nich przekonani i je po prostu czu?????.??? 

13. JAKO???????? 
Lepiej mniej a dobrej jakosci niz więcej a ?????redniej.??? Jako?????????? zawsze jest zauwa????alna i się liczy. Stawiajcie na rzeczy dobrej jakości i na wysokim poziomie. Lepiej zaprosię mniej gości,ale najbli????szych i zorganizować wesele waszych marzeń ni????eli wielkie, aby się tylko pokaza?????.14. EMOCJE
Nie pod?????????ajcie za emocjami czyli wybierajcie, planujcie zgodnie z waszymi możliwościami i rozs?????dkiem.

15. RODZINA
Z pewności????? będziecie mieli dużo doradc????w jak najlepiej zorganizować ślub, kogo wybrać, ile zap?????aci????? itd. Pamiętajcie, że to jest wasz jedyny dzień dlatego warto organizować go tylko we dwoje.??? 

16. WYB?????R MENU
Chociaż zazwyczaj lokale po podpisaniu umowy nie są ch?????tni na spotkania z klientami, dopiero okolo 2-3 tygodnie przed ślubem, czasem nawet tydzień przed. Starajcie się umówi????? na spotkanie np. wypr????bowania menu lub po prostu zobaczenie lokalu w dniu jakiego????? ślubu, najlepiej rano gdy trwają przygotowania, będziecie mogli zobaczy????? jak pracuje personel, jaka jest jako?????????? us?????ug itd.

17. DETALE
Detale stanowią całość i często najmniejsze rzeczy mają najwi?????ksze znaczenie.
Przyk?????ad: sk?????adana serwetka, nie pozw????lcie na serwetki sk?????adane w ro????ki, ?????abędzie itd. Najpi?????kniej wygl?????dają sk?????adane na p????????? lub opuszczone do do?????u.??? 

18. SCENARIUSZ DNIA ŚLUBU
Scenariusz dnia ślubu czyli rozplanowanie prac wszystkich wykonawc????w ślubnych, wraz z danymi. Rozpisane czasowo prac????? np. rozpoczście przygotować Panny Młodej, przyjazd pojazdu ślubnego, dostarczenie tortu itd.

19. INFORMACJE DLA WYKONAWC?????W ŚLUBNYCH
Przygotowany scenariusz warto zweryfikowa????? z najwa????niejszymi wykonawcami ślubnymi w tym z managerem lokalu. Po ustaleniu dokładnie wszystkich szczegółów, roze?????lijcie go do wszystkich wykonawc????w ślubnych aby każdy z nich mia????? informacje o swojej pracy ale również innych. W ten sposób unikniecie niepotrzebnych telefon????w i komplikacji o punktów bardzo łatwo w ten dzień. Przy ślubie pracuje od 20-30 r????????nych usługodawców ślubnych.??? 

20. KOORDYNACJA DNIA ŚLUBU
Wyznaczcie najbli????szł wam osobą do przynajmniej cz?????ściowej koordynacji. W scenariusz podajcie ich numer kontaktowy. Często są to ?????wiadkowie. W razie np. jakichkolwiek op????????nie????? najpierw wykonawcy ślubni będą dzwonią do nich,a wy w tym momencie możecie spokojnie przygotowywa????? się do ślubu.??? 

21. KONSULTANT ŚLUBNY
Czy jest wam potrzebny konsultant ślubny? Organizacja ślubu to jednak nie lada wyzwanie. Poch?????ania niesamowicie dużo czasu, energii i cierpliwości. Je?????li masz te trzy cechy to już po?????owa sukcesu. Trzymajcie się podanych wskaz????wek, a będzie wam ?????atwiej. W innym przypadku kiedy nie tylko nie macie czasu na organizację ślubu od A do Z ale chcecie, aby wszystko było w pe?????ni zorganizowane przez profesjonalistę i pod waszł kontrol????? zastan????wicie się nad skorzystaniem z agencji ślubnej.??? 

Jak zaplanować ślub czyli 21 porad wedding plannera.

 

Leave a reply