Facebook
Pinterest
Instagram
  •  PORADY EXPERTA   •  Idealne zar?????czyny! 5 porad Wedding Plannera

Idealne zar?????czyny! 5 porad Wedding Plannera

Standardy znamy wszyscy, bo kto z nas na has?????o ??????žzar?????czyny?????? przed oczami nie ma kwit????w, romantycznej kolacji, ona w pi?????knej sukni, on kl?????czy przed nią trzymaj?????c niesfornie w d?????oni małe pude?????ko, a w nim b?????yszcz?????cy diament. Ot????????, my dzi????? nie o tym.

 

 

Nieważne jaka ich forma, jedno jest pewne,???  o?????wiadczyny dla każdego to ważne wydarzenie, punktów zmienia życie. Nawet najwi?????kszy twardziel ugnie się przy słowach ??????žczy wyjdziesz za mnie??????. O ile romantykom t?????umaczy????? tego nie musimy i pomys?????????w zapewne maja tysi?????ce , o tyle fakt bycia powści?????gliwym w kwestiach zar?????czyn i ich formy przekonać chcemy do bardziej nieszablonowych pomys?????????w.

????y????? w zgodzie z samym sobą i kierowa????? się w?????asnymi emocjami to sztuka i niezwyk?????a umiej?????tno??????????. Zar?????czyny ze względu na swoją powag?????, wymagają oddania Waszych uczuć i emocji w sposób najlepszy dla Was. Nie sugerujcie się pomys?????ami, punktów będą dla Was stresuj?????ce i wymuszaj?????ce. To Wy decydujecie jaki będą mia?????y kszta?????t i charakter.

Jak się do tego zabra????? ? 5 punktów, punktów podpowiedzę jak je zaplanowa?????.
  1. Pierwszym punktem z naszej listy to plan. Pomyślcie czy chcecie romantycznie, czy też jesteście bardziej szaleni. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Weście pod uwagę Wasze upodobania, zainteresowania, rzeczy punktów Was ??????????czł lub te, punktów Was połączyćy. To ma być Wasz dzień, który zapami?????tacie dlatego przemy?????lcie to dobrze, zanim podejmiecie krok drugi.

 

  1. Bud????et jest bardzo istotny. Jeżeli wpadniecie na szalony pomys?????, który zaczniecie realizowa?????, zastan????wcie się nad jego kosztem. Najważniejsze w tym punkcie dla Was to ?????wiadomo??????????, czy chcecie zaszale????? na bogato, czy też wolicie coś skromnego, intymnego i Waszego .

 

  1. Odpowiedni czas jest niezwykle istotny. Nie chodzi o por????? roku, ale o ?????wiadomo?????????? w Waszym związku. Jeżeli chcecie to zrobi????? spontanicznie, to zawsze wyjdzie emocjonalnie, natomiast jeżeli planujecie to weście pod uwagę specjalną datę, dzień lub coś co kojarzy Was się szczególnie i cementuje Wasz zwi?????zek. Oczywiście, jeżeli nie macie nic takiego, to każda data będzie dobra, która od tego dnia będzie tą jedną z wa????niejszych w Waszym ????yciu.

 

  1. Miejsce ma znaczenie. Jeżeli jesteście romantyczni to macie multum propozycji, którymi zalany jest internet. Jeżeli jesteście jednak bardziej szaleni tutaj musicie się bardziej postarań, aby wybranka Waszego serca by?????a jeszcze zaskoczona. ??? Kreatywno?????????? przede wszystkim.

 

  1. Fina????? czyli realizacja planu. Ten dzień powinien być dobrze zapami?????tany, dlatego jego wykonanie powinno być Wasze. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, oczywiście jest ono wskazane. Pamiętajcie jednak, że wszystko co stworzycie w?????asnymi r?????kami będzie docenione najbardziej i ma moc.

Idealne zar?????czyny to takie, o jakich Wy marzycie. Czasami w ????yciu dzia?????amy spontanicznie i takie chwile są wzruszające. Jeżeli nie potrzebujecie do tego kwiatów, nie szukajcie ich na się??. Najbardziej docenione są momenty p?????yn?????ce g??????????boko z serca. Czy zar?????czycie się przy stole ze ?????wiecami czy jedz?????c pizze, to ma to być Wasza chwila. Idealne zar?????czyny to takie, punktów potwierdz?????, że resztą życia chcecie sp?????dzi????? razem.

 

 

zdjścia: Wedluxe, Midar Studio