Facebook
Pinterest
Instagram
  •  ORGANIZACJA CEREMONI I PRZYJĘCIA WE WŁOSZECH

ORGANIZUJEMY ŚLUBY NA TERENIE CA???YCH W???OCH

– śluby cywilne

– śluby kościelne

– śluby konkordatowe

– śluby humanistyczne

– przyjęcia weselne

– uroczyste kolacje ślubne

US???UGI:

– przedstawienie listy dokumentów, niezbędnych do zawarcia ślubu

– udzielanie wskaz????wek i informacji dotycz?????cych termin????w sk?????adania niezbędnych dokumentów

– rezerwacja daty śluby w Kościele

– zam????wienie daty deklaracji w USC

– tłumaczenie i legalizacja dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego

– przedstawienie propozycji miejsc, hoteli i rezerwacja

– prowadzenie rozmów w wybranym obiekcie dotycz?????cych menu, dekoracji, negocjowanie warunk????w

– organizacja nocleg????w dla Pary Młodej i gości

– zapewnienie transfer????w dla Pary Młodej i gości z/do lotniska do/z hotelu oraz na miejsce ceremonii ślubu i przyjęcia

– aranżacja kwiatowa uroczystości w tym; opracowanie koncepcji dekoracji w miejscu ceremonii zaślubien i przyjęcia( bukiety na stoły, ?????wiec i innych odpowiednich dekoracji

– aranżacja oprawy muzycznej ślubu

– organizacja makija????ystki i fryzjera

– organizacja prezent????w powitalnych ??????žWedding Bag??????

– opracowanie podziękować dla gości, rodzic????w (bomboniery w?????oskie, pude?????eczka, zdjścia , inne)

– organizacja papeterii ślubnej: zaproszenia ślubne

– ??? przygotowanie szacunkowego budżetu uroczystości ślubnej

– dope?????nienie wszelkich p?????atności w wybranymi podwykonawcami

– przygotowanie??? scenariusza uroczystości

OPIEKA KONSULTANTA ŚLUBNEGO od dnia przyjazdu Pary Młodej i gości do zako?????czenia uroczystej kolacji, a także koordynacja uroczystości (czuwanie nad przebiegiem przyjęcia pod katem realizacji zam????wie????? i reagowania na sytuacje problematyczne)