Facebook
Pinterest
Instagram
  •  REALIZACJE

O ślubie jak z bajki marzy każdy ???????każda z nas. Bior?????c dzisiaj kilka r????????nych odób i stawiaj?????c je kolejno, każdy mia?????by swój pomysą na idealne wesele. Najważniejsze przy pierwszym kroku organizacji to jest ?????wiadomo?????????? samego siebie i tego co odzwierciedli Was podczas wesela.   Gabrysia i Janusz od początku mieli plan na wesele. Ka????de spotkanie z Gabi pokazywa?????o nam jej determinacją i realizowanie swojej wizji w ważdne

SESJA ŚLUBNA STYLIZOWANA W PA???ACU W KUROZW????KACH Organizowane przez nas wesela zawsze mają swego rodzaju charakter. Ka????de jest inne i każda nasza Para szuka swojego stylu na personalizacją w?????asnego wesela. Często zagl?????dają do r????????nych ????r????de????? w celu szukania stylu i pomys?????????w na swoje wesele. Rozpoczynaj?????c planowanie, szukają motywu kolorystycznego oraz element????w personalizuj?????cych i odr????????niaj?????cych ich wesele od innych. Stylizowanie wesel sta?????o się tak szeroko poj?????te, że

Uwielbiamy tworzy????? nieszablonowe projekty.??? ??? ????????czymy ze sobą ????yczenia naszych Par i znajdujemy dla niech rozwiązania Tak też było w przypadku Karoliny &??? Felixa. Ju???? na pierwszym spotkaniu nie ukrywali czego oczekują od nas a my widzia?????y?????my, że będzie??? nietypowy.???  Karolina??? & Felix chcieli??? ślub nieformalny, mia???????? by????????  dla??? nich ceremonię wyj?????tkow????? z wyznaniem uczu?????, szczer????? i symboliczn?????. Propozycja mogąa być jedna, zorganizujemy ślub humanistyczny, żeby być w wyj?????tkowej oprawie, powinien być w plenerze,

Śluby i wesela organizujemy z pasji, z zaangażowaniem oraz szczególn????? trosk????? zwracaj?????c uwagę na nasze Pary, punktów podczas tych przygotować są najwa????niejsze. Z wieloma z nich jesteśmy mocno emocjonalnie związane dlatego troska o każdy detal jest niezwykle ważna.??? Niejednokrotnie, poza te wszystkie aspekty, musimy wspi?????????? się na wy????yny możliwości aby m????c zrobi????? wyjątkowy ślub??? dla wyjątkowych odób. Tak też było w przypadku Wioli i Tomka.??? O ile, Tomek,

Aga i Bartosz na co dzień mieszkają na innym kontynencie. Organizacja ślubu i wesela podczas gdy poznajemy się na tydzień przed ślubem to nie lada wyzwanie. Oczywiście, mówiąc o poznanie na my?????li mamy spotkanie osobiste. Podczas wszystkich ustaleń niezawodny komunikator skype oraz niezliczona ilo?????????? wys?????anych e-maili być naszym wspólnym przewodnikiem na drodze przygotować. Musieli?????my się dobrze zorganizowa?????, bo jak wiadomo zmiana czasu nie pomaga. Agnieszko

S????? ludzie których spotyka się w ????yciu i od początku wiadomo, że nie sposób im odmówią. Tak można powiedzień o Natalii i Piotrze, naszej zimowej Parze Młodej .???  ???  Telefon Natalii to było czyste zaskoczenie, punktów spowodowane???  było czasem, w rozumieniu odleg?????ości oraz terminem ślubu. Kiedy pad?????a informacji, iż ślub odbędzie się 31 grudnia ??????? nast?????pi?????a walka samym z sobą w ????yciu??? Wedding??? Plannera. Przy tej okazji musimy bardzo

Najpi?????kniejsze miejsca na organizację ślubów to nasza specjalno??????????. Tym razem team SPOSIAMO uda????? się do przepi?????knego Kazimierza nad Wisłą. Sam wjazd do Kazimierza Dolnego to już nie lada przeżycie. Przepiękniejszy i urokliwy Kazimierzowski Rynek, przez który przeje????d????ali?????my aby dotrzecdo miejsca ślubu i wesela w Hotelu Kazimierzówka, znajduj?????cego się na wzniesieniu nieopodal ruin Zamku i G????ry Trzech Krzy????y czyli g?????????wnych punktów, których nie da się pomin?????????? zwiedzaj?????c Kazimierz. Przemi??????????

Kolejnym, jak????e cudownym krokiem na naszej mapie ślubów by?????a Stadnina Koni w Le?????nej Woli i wspania?????a drewniana sala, w punktów zrobi?????y?????my cudowne rustykalne wesele. Karolina i Micha?????, na co dzień mieszkaj?????cy w Warszawie, spotkali się z nami na rok przed tym wyjątkowym dniem. Poprosili nas o pomoc w kilku ważnych punktach przy organizacji swojego wyj?????tkowego dnia.???  Cudowny projekt, zako?????czony sukcesem ol?????ni?????a tylko Karolina, która niezwykle uroczo