Facebook
Pinterest
Instagram
  •  AKTUALNOŚCI

zaczął się trzeci tydzień odkąd rząd wprowadził stan epidemiologiczny w naszym kraju. W sytuacji, z którą przyszłość nam się zmierzyć od 14 marca stajemy w obliczu wyzwania. Jest to także pora dla odób organizujących swoje wesela wiosną tego roku na decyzję czy wesele odwołać czy też zmienić termin.   Obowiązujący zakaz zgromadzeń zamknięte lokale oraz prośby o pozostanie w domu to aktualny obraz sytuacji, który panować będzie

Dzisiaj oprócz wyboru najpiekniejszej sukni czy najlepszej lokalizacji na wymarzone przyjście weselne często pary borykaja się z wyborem rodzaju ślubu. Chciałam przybliżyć Wam w skrście jakie macie możliwości i z czym to się wiąże. Od??? wejścia w??? życie konkordatu z??? 1993 r., zawartego między Stolicą Apolstolską a??? Rzeczpospolitą Polską, czyli od??? 25 kwietnia 1998 r. w??? Polsce przyjęte są trzy rodzaje ślubów: cywilny, kościelny i??? konkordatowy. Największy odsetek zawieranych prawnie związków, około 70%,

Ślub kojarzy nam się z piękniejszymi chwilami, emocjami i wspomnieniami. Niestety, aby to wszystko mia?????o swoją magi?????,???  wcześniej wszystko należy zorganizowa?????, dopi?????????? w ważdne elemencie.???  Stworzyły?????my dla Was 21 najwa????niejszych wskaz????wek,???  których nie możecie pomin?????????? przy organizacji Waszego najpi?????kniejszego i jedynego dnia.???  ???????. a wi?????c zaczynamy. 1. CHECKLISTA Przygotujcie listę zada????? do wykonania. Najlepiej krok po kroku. Od czego musicie zaczął, na co zwrócić uwagę, jakie są terminy, aby

Zaw????d konsultanta ślubnego jest coraz bardziej popularny a tym samym korzystanie z us?????ug konsultanta ci?????gle wzrasta. Sam Branż ślubna jest jedna z najszybciej rozwijaj?????cych się w Polsce. Zaw????d przyszed????? do???  Europy z Stan????w Zjednoczonych, gdzie jest bardzo popularny i praktycznie każda narzeczona zaraz po otrzymaniu pierścionka, zaczyna poszukiwa????? swoją wedding planner. W Ameryce ??? z us?????ug organizacji ślubu i przyjęcia korzysta praktycznie co druga para. Inaczej jednak

Razem tworzymy dla Was wyj?????tkowe śluby, chwile pe?????ne wzrusze?????, szcz?????ścia na twarzy i zapami?????tanych na zawsze emocji. Nasza praca to doświadczenie ponad 5 letniej pracy, znajomości rynku, bycie mediatorami, dopinanie umów???  czy prowadzenie planów budżetowych czyli dopinanie każdego elementu niezale????nie od typu us?????ug. Wsp?????????praca pomiędzy dziesi?????tkami firm bran????y ślubnej tylko po to, aby ten jeden dzień być Wyj?????tkowy i Najpi?????kniejszy. Dzi?????kujemy za ?????wietn????? wsp?????????prac?????: z Hotel Rzeszów Oran????eria.

Najpi?????kniejsze miejsca na organizację ślubów to nasza specjalno??????????. Tym razem team SPOSIAMO uda????? się do przepi?????knego Kazimierza nad Wisłą. Sam wjazd do Kazimierza Dolnego to już nie lada przeżycie. Przepiękniejszy i urokliwy Kazimierzowski Rynek, przez który przeje????d????ali?????my aby dotrzecdo miejsca ślubu i wesela w Hotelu Kazimierzówka, znajduj?????cego się na wzniesieniu nieopodal ruin Zamku i G????ry Trzech Krzy????y czyli g?????????wnych punktów, których nie da się pomin?????????? zwiedzaj?????c Kazimierz. Przemi??????????

Kolejnym, jak????e cudownym krokiem na naszej mapie ślubów by?????a Stadnina Koni w Le?????nej Woli i wspania?????a drewniana sala, w punktów zrobi?????y?????my cudowne rustykalne wesele. Karolina i Micha?????, na co dzień mieszkaj?????cy w Warszawie, spotkali się z nami na rok przed tym wyjątkowym dniem. Poprosili nas o pomoc w kilku ważnych punktach przy organizacji swojego wyj?????tkowego dnia.???  Cudowny projekt, zako?????czony sukcesem ol?????ni?????a tylko Karolina, która niezwykle uroczo

Zachwyca aran????acją i wyrafinowanym smakiem - słodki stół Od trzech sezon????w jedną z najbardziej popularnych atrakcji na przyjściu weselnym jest słodki stół.???  Zachwyca nie tylko małych gości ale teraz po słodkości z przyjemnością si?????gają też doro?????li.??? Rozmawiamy???  z mistrzyni???????? najpiękniejszych s?????odkich sto?????????w Ann????? Wac?????awsk?????-Toczek i w?????aścicielk????? firmy Via Regia z Tarnowa. Jak przygotować odpowiednio słodki stół ??? i??? ??? jak dobra????? aran????acją s?????odkiego sto?????u ? Podstawow????? zasad?????, którą należy się kierowa????? przy organizacji s?????odkiego